Nytt läkemedel mot resistenta hivvirus finns redan i Sverige

Behandling med inträdeshämmaren Fuzeon visar goda resultat Fuzeon (enfuvirtid) är det första läkemedlet i en ny grupp av hivläkemedel som kallas inträdeshämmare. Behandlingen innebär helt nya möjligheter för patienter som är resistenta mot de idag etablerade behandlingsalternativen. De mycket goda behandlingsresultaten har visats i långtidsstudier.

Fuzeon är först i en ny grupp hivläkemedel, s.k. inträdeshämmare, som verkar genom att förhindra hivviruset att ta sig in i och infektera nya celler. Fuzeon har funnits tillgänglig på den svenska marknaden sedan hösten 2003. – Vi ser mycket goda behandlingsresultat i de studier som är gjorda med Fuzeon. I Sverige har ca 20 hivpatienter som utvecklat resistens mot de idag etablerade läkemedelsgrupperna fått tillgång till Fuzeon, säger Ulrika Nillroth, medicinsk terapiområdeschef på Roche. I Sverige finns ett ökande antal patienter som utvecklat eller är på väg att utveckla resistens mot dagens hivläkemedel med kraftigt försämrat immunförsvar som följd. – Studierna visar också att om patienterna påbörjar sin behandling med Fuzeon i tid, med två eller flera fungerande läkemedel i sin bakgrundsbehandling, ökar möjligheterna att komma ner i omätbara virusnivåer, fortsätter Ulrika Nillroth. Vilka patienter kan behandlas med Fuzeon? Fuzeon ska användas i kombination med andra hivläkemedel hos patienter infekterade med hiv-1. Bakgrundsbehandlingen ska innefatta minst ett läkemedel från vardera av följande klasser: proteashämmare, icke-nukleosid omvänt transkriptashämmare (NNRTI) och nukleosid omvänt transkriptashämmare (NRTI). Patienterna ska uppvisa resistens eller rapportera biverkningar mot någon eller några av ovanstående läkemedelsgrupper. Fuzeon tas som en injektion subkutant (under huden) 2 gånger per dygn. Lokal reaktion på injektionsstället är den vanligaste biverkningen med Fuzeon. För mer information kontakta gärna: Ulrika Nillroth, Medicinsk Terapiområdeschef, Roche AB, tel: 08-726 12 70 mobil 070-673 92 02 Debora Egenvall-Raukas, Informationschef, Roche AB, tel: 08-726 11 28 mobil 070-588 12 62 Tillgängligt mediematerial Det finns rörligt videomaterial tillgängligt för journalister på The NewsMarket på webbadress www.thenewsmarket.com Formatet är MPEG2 och kan laddas ner till en FTP server. Roche engagemang inom hivområdet Roche ligger i frontlinjen i kampen mot hivinfektion och aids, och har varit engagerade i banbrytande forskning och utveckling av läkemedel och diagnostik sedan 1986. Roche lanserade den första proteashämmaren 1995 (Invirase). Två år senare lanserades Viracept som idag ingår i första linjens hivbehandling. Fuzeon har utvecklats i samarbete mellan Roche och det amerikanska bolaget Trimeris. Roche är en ansvarsfull partner i the Accelerating Access Initiative som har till syfte att förbättra tillgängligheten till hivvården i den del av Afrika som ligger söder om Sahara och i de minst utvecklade länderna i världen. Besök www.roche-hiv.com för mer information om Roche’s policy avseende tillgång och pris på proteashämmare i dessa regioner och för detaljer om företagets forskning inom hiv. Om Roche Roche AB är dotterbolag till F Hoffmann-La Roche, ett av världens mest forskningsintensiva företag inom läkemedel och diagnostik. I Sverige är vi cirka 120 anställda inom läkemedelsdivisionen med en omsättning på cirka 700 miljoner kronor per år. Globalt finns Roche representerat i 58 länder runt om i världen med etablering i exempelvis Asien, Europa och Nordamerika. Huvudkontoret för Roche ligger i Basel i Schweiz. Roche har genom omfattande forskning nått framgångar inom många terapiområden som till exempel: Blodsjukdomar, Cancer, Hjärt-kärlsjukdomar, Transplantation, Virussjukdomar och Ämnesomsättning. Rochekoncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför förutom läkemedel även produkter och tjänster inom diagnostik. Alla varumärken är registrerade och skyddade.

Dokument & länkar