Försäljningstillväxten uppgick till hela 24% för helåret 2018

För perioden december 2018 uppgick försäljningen till 3,3 MSEK (2,8 MSEK), en ökning med 18% jämfört med samma period föregående år. Under samma period uppgick den sålda volymen till 47,3 ton (43,9 ton), vilket innebär en ökning med 8% jämfört med 2017.

Ackumulerat för året 2018 uppgick försäljningen till 45,5 MSEK (36,8 MSEK), en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år. Volymen uppgick till 658,2 ton (580,5 ton), vilket innebär en ökning med 13% jämfört med 2017.

Exotic Snacks AB

Ackumulerat för året 2018 uppgick försäljning till 239,4 MSEK (229,6 MSEK), en ökning med 4% jämfört med samma period 2017.

Rootfruit-koncernen

Proforma hade Rootfruit-koncernen redovisat en försäljning om 284,9 MSEK för 2018, en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, VD

E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Om Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet. Bolaget säljer snacks under varumärket Gårdschips och Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Rootfruit Scandinavia har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling och avser att bryta in bredare inom snackssegmentet med nya produktkoncept, för fortsatt stark försäljningstillväxt. Bolaget är kapitaliserat för att underlätta satsningar i ökad produktionskapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring.

Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019.

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

Industrigatan 23

312 34 Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se

Hemsida: www.rootfruit.se

Om oss

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer chips och snacks.

Prenumerera

Dokument & länkar