Delårsrapport januari – juni 2004


Delårsrapport januari – juni 2004

° Vinsten efter skatt blev 13 mkr (14).

° Rörelseresultatet blev 25 mkr (28) och rörelsemarginalen 3,3 % (4,0).

° Nettoomsättningen ökade till 759 mkr (700).

° Resultat per aktie 0,92 kr (0,97 kr).

° Affärsområde Timbers rörelseresultat blev 20 mkr (31). Sämre marginaler beroende på lägre trävarupriser och dyrare timmer.

° Affärsområde Wood Products rörelseresultat blev 10 mkr (3). Samtliga enheter redovisar förbättrade rörelseresultat efter genomförda åtgärdsprogram.

° Andra halvåret är säsongsmässigt svagare än det första halvåret. Resultatet för helåret 2004 bedöms hamna i nivå med föregående år.


MkrJan-juni 2004Jan-Juni 20032003 helårJuli 2003-juni 2004
Nettoomsättning75970012781337
Rörelseresultat25282825
Resultat efter finansnetto18191211
Rörelseresultat AO Timber20314027
Rörelseresultat AO Wood Products103-36
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=462865&fn=wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar