Delårsrapport januari – september 2003


Delårsrapport januari – september 2003

§ Periodens nettoomsättning uppgick till 982 (912) mkr.

§ Resultat efter skatt förbättrades till 13 (-2) mkr.

§ Resultat efter skatt per aktie 0,90 (-0,18) kr.

§ Rörelseresultatet blev 30 (8) mkr och rörelsemarginalen 4,0 (0,8) %.

§ Affärsområde Timbers rörelseresultat blev 30 (1) mkr. Den stora förbättringen beror på prisuppgång och effekter av vidtagna åtgärder.

§ Efter försäljningsökning men lägre marginaler redovisar affärsområde Wood Products ett rörelseresultat på 7 (14) mkr.

MkrKv 3/2003Kv 3/20029 mån 20039 mån 2002
Nettoomsättning282276982912
Rörelseresultat2-2308
Resultat efter finansnetto-1-518-4
Resultat efter skatt

-1

-4

13

-2


Rörelseresultat AO Timber3-3301
Rörelseresultat AO Wood Products13714
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=462848&fn=wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se

Dokument & länkar