Jabo Wood Products bildar produktionsbolag för träimpregnering tillsammans med Ove Sandström.

Report this content

Dotterbolaget Jabo Wood Products AB, Tranemo har träffat en principöverenskommelse om att bilda ett produktionsbolag tillsammans med Ove Sandström, ägare till Euroimp AB i Åstorp.

Det nya bolaget kommer efter förvärv av den rörelse som bedrivs av Euroimp AB att ha en kapacitet på 150.000 m3. Jabo Wood Products AB kommer att ha en ägarandel om 40% i det nybildade bolaget. Resterande andel ägs av Ove Sandström.

Jabo Wood Products AB, som 2001 omsatte 295 MSEK, är en av Nordens ledande leverantörer till byggvaruhandeln.

Frågor besvaras av Pär-Ola Persson, VD Jabo Wood Products, mobiltel 0706-95 95 24 samt Ove Sandström, mobiltel 0706-43 90 66.