Jabo Wood Products förvärvar resterande 75 % av STA Skandinavisk Trälastagentur A/S

Rörvik Timbers dotterbolag Jabo Wood Products AB har träffat en överenskommelse om förvärv av STA Skandinavisk Trälastagentur A/S i Danmark.

STA Skandinavisk Trälastagentur A/S är ett väletablerat agentföretag i Danmark. Bolaget sysselsätter sex personer och förmedlar cirka 150.000 m3 virke från sydsvenska sågverk.

Med detta förvärv stärker Jabo sin position på den danska marknaden, vilken för närvarande genomgår en strukturförändring. Förvärvet skall ses som en etablering av ett försäljningsbolag för Jabo i Danmark. Sedan februari 2002 har Jabo ett försäljningsbolag i Norge.

Jabo Wood Products AB, som ingår i Rörvik Timber och är beläget i Tranemo, omsatte 2002 340 MSEK och är en av Nordens ledande leverantörer till byggvaruhandeln.

Frågor besvaras av Pär-Ola Persson, VD Jabo Wood Products, mobilnr 0706-959524 samt Richard Primdahl, mobilnr 0045-207 072 85.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se