Jabos strategi fastlagd

Jabo Träprodukter AB (publ) har den 13 december 2001 haft styrelsemöte.

Jabo består av en sågverksdel med 80 % av kapitalbindning och omsättning samt en konsumentdel med 20 % av kapitalbindning och omsättning.

Styrelsen har fastlagt koncernens strategi, vilken innebär en långsiktig kraftfull fokusering på sågverksrörelsen samt en fortsatt expansion av de lönsamma enheterna inom konsumentdelen. Som ett led i detta överförs sågverksdelen i Tranemo till affärsområdet Jabo Timber.


Jönköping 2001-12-13

STYRELSEN

Ytterligare information lämnas av styrelsens ordförande
Johan Hansen tel 042-23 52 70, mobil 0705-23 52 70.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se