Pressmeddelande från JABO TRÄPRODUKTER AB (PUBL)

Thomas Asplund lämnar från och med den 27/11 2001 sin befattning som Verkställande Direktör i Jabo Träprodukter AB (publ.) Thomas Asplund och styrelsen har olika uppfattningar om Jabos fortsatta inriktning och har därför valt att gå skilda vägar. Till tf. Verkställande Direktör har utsetts Rolf Ekedahl tidigare VD för Munksjö AB.

Jönköping 2001-11-27

Johan Hansen
Styrelseordförande Jabo Träprodukter AB (publ.)

Ytterligare information lämnas av styrelsens ordförande Johan Hansen tel 042-23 52 70, mobil 0705-23 52 70.

Koncernens nettoomsättning 2000 var 1 255 MSEK. Antalet anställda är cirka 450. Jabo Träprodukter AB är organiserat i två affärsområden. Jabo Wood Products och Jabo Timber med enheter på 8 orter i södra Sverige. B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Om oss

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis. www.rtimber.se