Rapport från extra bolagsstämma

Report this content

Vid extra bolagsstämma den 18 november beslutades att styrelsen i Rörvik Timber AB (publ) skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Till ny ledamot valdes Ingemar Nilsson, Piteå. Ingemar Nilsson har mångårig erfarenhet från cellulosa- och sågverksindustrin och är verkställande direktör för Renholmens Mekaniska Verkstad AB i Byske samt för Forslunds Maskin AB i Skellefteå.

Styrelsen består dessutom av Torbjörn Björstrand VD Södra Timber AB, Johan Hansen, koncernchef och VD Ittur Industrier AB, Kjell Nilsson, direktör samt Göran Sundström, direktör. Arbetstagarorganisationerna representeras av Bo Lindwall, Skogs- och Träfacket och Dennis Précenth, Sif med suppleanterna Fredrik Eriksson och Tommy Halldin.

Vid stämman representerades 54,76 % av aktierna och 75,96 % av rösterna.


Jönköping 2002-11-18

STYRELSEN

Ytterligare information lämnas av styrelsens ordförande Johan Hansen tel 0705-23 52 70.