ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Rottneros AB har den 7 juni 2002 återköpt 415.000 aktier till en snittkurs av 10,55 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 10,30 - 10,60 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 570.210 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188,432,105 aktier.

Upplands Väsby 2002-06-07

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar