DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003

* Omsättning jan. – sept 1 809 MSEK (1 934)

juli – sept 587 MSEK (633)

* Resultat efter finansnetto jan. - sept 54 MSEK (65)

juli – sept 16 MSEK (55)

* Resultat efter finansnetto per aktie jan. – sept 0,30 SEK (0,34)

juli – sept 0,09 SEK (0,30)

* Resultat efter skatt jan – sept 37 MSEK (35)

juli - sept 11 MSEK (31)

* Resultat efter skatt per aktie jan – sept 0,20 SEK (0,19)

juli - sept 0,06 SEK (0,17)

* Kassaflöde per aktie jan. – sept -0,35 SEK (-0,26)

juli – sept -0,23 SEK (-0,08)

* Eget kapital per aktie 9,20 SEK (2002-12-31: 9,33)

* Soliditet 71 % (2002-12-31: 72 %)

* Tredje kvartalet har kännetecknats av höga leveranser och prisökningar främst under senare delen av kvartalet.

* Tidigare prognos om ett bättre resultat för helåret 2003 jämfört med 2002 kvarstår, även om osäkerheten beträffande USD-utvecklingen ökat.

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar