INRIKTNING PÅ MILJÖÅTGÄRDER PÅ VALLVIKS BRUK

Vallviks Bruk AB har från Östersunds Tingsrätt – Miljödomstolen 2001-11-16 erhållit ett beslut i miljöärendet för Vallviks Bruk AB.

Beslutet innebär att Vallviks Bruk kommer att göra processinterna åtgärder för att minska utsläppen till vatten.

Genomförandet av åtgärderna är planerat att formellt beslutas om i samband med det redan tidigare inplanerade styrelsemötet i Rottneros AB 2001-12-14.

Målsättningen att producera pappersmassa med ständigt minskad miljöpåverkan är en strategiskt viktig fråga för Vallviks Bruk och övriga enheter i Rottneroskoncernen.

Stockholm 2001-11-20

ROTTNEROS AB (Publ.)

Lars Blecko

Verkställande Direktör & Koncernchef

För ytterligare information kontakta Koncernchef Lars Blecko på tel. 08-590 010 10 eller VD på Vallviks Bruk AB Hannu Thomasfolk, tel. 0270-62111

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar