NY FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR I ROTTNEROS

Tomas Wiklund har anställts som ny försäljningsdirektör i Rottneros AB med ansvar för försäljning av pappersmassa i Rottneros-koncernen. Han kommer närmast från Stora Enso i Düsseldorf där han bland annat har ansvarat för försäljning, och arbetat med inköp, av massa för hela koncernen.

Tomas Wiklund, som börjar sin tjänst efter sommaren, kommer att ingå i ledningsgruppen för Rottneros-koncernen.

Upplands Väsby den 4 juni 2002

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, tel. 070-641 49 10.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 3000 MSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar