NY VD FÖR UTANSJÖ BRUK

Rune Hillström har utsetts till t.f VD för Utansjö Bruk AB som ingår i Rottneroskoncernen. Han har ett långt förflutet inom skogsindustrin med fokus på pappersmassa. Mellan 1994 och 2001 har han arbetat som teknisk direktör och vice VD inom den norska kemikoncernens Borregaards pappersmassaverksamhet. Innan dess var han verksam inom Mo och Domsjö AB och Kvaerner Pulping. Under det senaste året har han arbetat som konsult inom Eurocon Management AB med inriktning på massaindustrin. Han tillträder sin befattning den 21 oktober.

Upplands Väsby 2002-10-15

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information: koncernchef Lars Blecko, 08-59001000, 070/6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 880 anställda och omsätter 2,7 MdSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar