ROTTNEROS FORTSÄTTER ÅTERKÖPSPROGRAMMET AV EGNA AKTIER

Rottneros har återupptagit det återköpsprogram av egna aktier som godkändes av bolagsstämman 2002 och som förnyades av årets stämma den 29 april. Maximalt kan 10 procent av antalet aktier återköpas, det vill säga 18,8 miljoner aktier. Hittills har 6.689.000 miljoner aktier återköpts sedan juni 2002. Syftet med återköpen är dels att optimera bolagets kapitalstruktur, dels att skapa möjlighet att använda egna aktier som likvid vid framtida förvärv.

Den nu förvärvade posten, som köptes den 5 maj 2003, uppgår till 41.000 aktier till en snittkurs av 7,64 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 7,60 – 7,70. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 6.730.000 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.

Upplands Väsby 2003-05-05

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland samt skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 315 anställda och omsatte cirka 2,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar