ROTTNEROS INLEDER NYTT ÅTERKÖPSPROGRAM AV EGNA AKTIER

Rottneros AB har den 6 juni 2002 återköpt 122.000 aktier till en snittkurs av 10,60 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 10,50 – 10,70 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 155.210 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.

Rottneros har därmed inlett det nya återköpsprogram av egna aktier som godkändes av bolagsstämman den 24 april, 2002. Maximalt kan 10 procent av antalet aktier återköpas, det vill säga 18,8 miljoner aktier. Syftet med de planerade återköpen är dels att optimera bolagets kapitalstruktur, dels att skapa möjlighet att använda egna aktier som likvid vid framtida förvärv.

Bolaget har vidtagit de speciella åtgärder som beslutades vid bolagsstämman den 24 april i syfte att reducera den administrativa tiden för att kunna starta det nya återköpsprogrammet från ca 5 – 6 månader till 1 månad. Åtgärderna omfattade nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier, emission av inlösningsbara aktier, serie C samt återlösen av C-aktierna.

Upplands Väsby 2002-06-07

För ytterligare information kontakta VD och koncernchef Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller Ekonomi- och finansdir. Anders Byström på telefon 070-641 49 14.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter ca 3 MdSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar