ROTTNEROS VD KOMMENTERAR ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Enligt uppgifter i massmedia har ett antal registreringspliktiga återköpsaffärer som Rottneros och flera andra börsbolag genomfört ej anmälts till Finansinspektionen i tid. Eftersom oklarhet kunde föreligga anmälde Rottneros omedelbart sina transaktioner till Finansinspektionen.

- Jag beklagar naturligtvis den uppkomna situationen, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Regi-strering av återköpen har skett i vederbörlig ordning hos Stockholmsbörsen, vilket innebär att köpen är offentliga och registrerade i börsdatabaser. Dessutom finns köpen registrerade på vår webbplats.

- I vårt avtal med den fondkommissionär som har hanterat affärerna ingår att de skall utföra löpande rapportering till Stockholmsbörsen och andra relevanta instanser. Vi har förutsatt att informationen till Finansinspektionen ingår i detta åtagande.

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 070/6414910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

Om oss

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar