Ruukki:s betydande roll i unikt broprojekt i Rotebro

Ruukki Construction
Pressmeddelande 18.8.2015

I Rotebro, på E4:an mellan Stockholm och Arlanda, har två nya broar byggts. Broarnas stålkonstruktioner och brofundamentens pålar har levererats av Ruukki. Ruukki genomförde även den komplicerade sidolanseringen, då en av de 325 meter långa broarna förflyttades ett tjugotal meter för att hamna i rätt läge. En flyttning i sidled i denna storleksklass har inte gjorts tidigare i Norden. Broarna öppnades för trafik den 3 augusti.

Broarna ligger i ett av Sveriges med trafikerade områden med en daglig passage av 95 000 fordon och 600 tåg. Totalt har över 300 miljoner resor gjorts i korsningen under de fyra år som brobygget har pågått.

Ruukkis lösning med att bygga en fullt användbar bro och sedan skjuta den till rätt plats gjorde det möjligt för järnvägstrafiken att passera ostört under hela konstruktionsperioden. Även motorvägstrafiken klarade sig med minimala störningar. Under tiden byggnadsarbetet pågick leddes trafiken om via Ruukkis stålbro, som när den gamla betongbron revs, flyttades till sitt permanenta läge. I början av juli flyttades bron till sitt nya fundament med brolock, räcken och övrigt som ingår i en komplett bro.

Ruukkis lösning, där den slutliga bron även fungerade som temporär bro, gjorde det möjligt att ändra den ursprungliga planen om att bygga en separat temporär bro. Lösningen minimerade även trafikstörningarna.

I detta byggprojekt ansvarade Ruukki för brons förflyttning i sidled, samt produktion och installation av broarnas stålkonstruktioner. Utöver det har Ruukki även haft ansvar för montering av nödvändiga stödkonstruktioner som möjliggjorde förflyttningen i sidled.

De nya broarna är så kallade samverkansbroar och har tre körfiler i vardera riktningen. Broarnas ståldelar är tillverkade vid Ruukkis tillverkningsenhet i Ylivieska, medan fundamentens pålar tillverkades vid Ruukkis tillverkningsenhet i Pulkkila. Broarnas ståldelar och installationsprojekt beställdes av NCC Construction Sverige AB.

För ytterligare information, kontakta:
Timo Raitila, projektchef, Ruukki Construction, tfn +358 50 314 3902,
timo.raitila@ruukki.com

Video som visar förflyttning i sidled i Rotebro: https://www.youtube.com/watch?v=xNpaMIIgTCM

Ruukki Construction betjänar kunder i byggbranschen. Vi levererar produkter och tjänster som omfattar både design och installation och som främjar företagskundernas verksamhet, som omfattar investerare och byggföretag. Privatkunderna bygger eller renoverar tak och vi förser dem med takprodukter och installationstjänster under varumärkena Plannja och Ruukki. Förutom via återförsäljare betjänar vi taktäckare genom våra Ruukki Express-butiker och Plannja-serviceställen i nio länder. Ruukki Construction har ungefär 3 300 anställda och tillverkning på 20 anläggningar i Europa. Jämförbar nettoförsäljning under 2014 var 6 217 mdkr. Ruukki Construction är en division av SSAB. SSAB är ett nordisk och USA-baserat stålföretag med verksamhet i över 50 länder. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och Helsinki.www.ruukki.com

Dokument & länkar