Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE I Svenska Dagbladet idag framgick att privatpersoner som tecknat Teliaaktier och fått tilldelning inte skulle kunna sälja dessa förrän den 19 juni, trots att de börjar noteras den 13 juni p.g.a. av hanteringen hos VPC. Kunder som tecknar aktier i Telia hos SEB, kommer dock att kunna sälja sina aktier från och med den 13 juni via våra kontor. Ytterligare upplysningar lämnas av Gunilla Wikman, koncerninformationschef, SEB, tel. 08-763 81 25, 070-763 81 25 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar