SEB först med optionsrättsfond i PPM:s utbud

SEB först med optionsrättsfond i PPM:s utbud Den 1 februari utökar SEB sitt fondutbud hos PPM med fonden SEB Lux Equity Fund - Opportunity Europe. Det är den första optionsrättsfonden i PPM:s utbud. Förvaltare är Jonas Romlin som framgångsrikt förvaltat SEB Optionsrätter Europafond. - Många kunder har efterfrågat en optionsrättsfond i premiepensionsvalet och nu finns möjlighet att byta till en, säger Jan Palmberg, chef fonder, SEB Invest & Fonder. Fonden handlar huvudsakligen med marknadsnoterade teckningsoptioner (warrants) i europeiska bolag, men även i aktier. Med hjälp av den så kallade hävstångseffekten i optioner och teckningsoptioner kan fonden ge högre avkastning än en vanlig fond. Fonden är en högriskfond, men samtidigt finns möjlighet att placera i räntebärande papper. Detta medför att hävstångseffekten kan begränsas, exempelvis vid kraftiga nedgångar på marknaden. - Opportunity Europe passar den som vill placera en del av sitt val i en fond med fokus på Europa och som är villig att ta större risk. En högriskfond bör utgöra 5-10 procent av det totala sparandet, säger Jonas Romlin, förvaltare SEB Lux Equity Fund - Opportunity Europe. Fonden är Luxemburgregistrerad, vilket bland annat innebär att fondens utdelning kan återinvesteras direkt i fonden. Fonden är SEB:s tjugonde PPM-fond. Fondens premiepensionskod är 846 949. SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har fler än 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 800 000 e-bankskunder i sju länder. SEB har nyligen startat aktiemäkleri på nätet, SEBdirect, i Tyskland och startar i början av 2001 e-banking i England och Norge. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: Jonas Romlin, förvaltare SEB Invest & Fonder, 08-506 246 10 Anna Selberg, informationsansvarig Investment Management & Liv 070-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar