SEB första och enda nordiska clearingmedlem på Eurex

SEB första och enda nordiska clearingmedlem på Eurex SEB är första och enda nordiska aktör som blir fullvärdig clearingmedlem på Eurex, världens ledande elektroniska derivatbörs. Nyordningen innebär att fondkommissionärer och andra finansiella institutioner som inte är fullvärdiga medlemmar kan göra sina Eurexaffärer genom SEB. - Vi kommer som fullvärdig clearingmedlem närmare börsen och kan då ge våra kunder en bättre och fullständig service. Vi kan erbjuda våra kunder en global clearing som innebär ett enda centralt konto och en bekräftelse för kundens samtliga affärer, säger Ulla Nilsson, chef för SEB Futures. SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 1 108 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har fler än 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 850 000 e-bankskunder i sju länder. SEB startade nyligen e-banking i England, aktiemäkleri på nätet - SEBdirect - i Tyskland och startar e- banking i Norge under året. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: Ulla Nilsson, chef SEB Futures, +44 207 248 09 76 Annika Bolin, chef SEB Merchant Banking, 08-506 232 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00490/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar