SEB fortsätter växa i Europa-köper del i polsk bank

Report this content

SEB fortsätter växa i Europa-köper del i polsk bank SEB har idag ökat sitt ägande i den polska banken Bank Ochrony Srodowiska, BOS. Efter dagens köp äger SEB 31,9 procent av aktierna och rösterna i BOS. Steget in i Polen ligger helt i linje med SEB:s strategi att växa i Europa. Nu öppnar sig en ny marknad med en befolkning på nästan 40 miljoner och med stark ekonomisk tillväxt. BOS, som bildades 1990, är en medelstor polsk bank med verksamhet inom både företags- och privatmarknaden. Huvudkontoret ligger i Warszawa. BOS hade vid halvårsskiftet 2000 en balansomslutning på 9,6 miljarder kronor, 1 660 anställda och 55 kontor. "SEB har nu nått målet att täcka in hela Östersjöområdet. Bank Ochrony @Srodowiska är en modern bank där jag tror att SEB kan bidra med erfarenhet av internationell bankverksamhet och e-banking. Många svenska och nordiska företag är verksamma i Polen och där ska BOS kunna vara med och utveckla framtida affärer genom att utnyttja SEB:s internationella nätverk" säger Lars Thunell, VD och koncernchef för SEB. SEB kommer att ha fyra representanter i BOS:s styrelse. SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av Nordens största finansgrupper med 942 miljarder kronor i förvaltat kapital och en balansomslutning på 2 367 miljarder (per den 30 september 2000). SEB har cirka 20 000 medarbetare i ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt 690 000 e-bankskunder i sju länder. Under året startar SEB aktiemäkleri på nätet i Tyskland samt e-banking i England. Läs mer om SEB: www.seb.se För ytterligare information, kontakta: Gunnar Lindberg, ansvarig för SEB:s investering i Polen, 070-533 66 13 Gunilla Åkerblom, informationsansvarig Polen, 070-547 07 35 Lotta Treschow, chef för IR-funktionen, 08-763 95 59 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01460/bit0002.pdf

Dokument & länkar