SEB säljer kreditstock på 2,2 miljarder

SEB säljer kreditstock på 2,2 miljarder Som ett led i koncernens renodling och satsning på kärnverksamheter har SEB som första svenska storbank beslutat avveckla verksamheten avseende efterbevakning av krediter inom retail-rörelsen. Detta är något som redan tidigare har skett på bankmarknaden i USA. Prisnivån för denna typ av krediter har justerats upp under de senaste åren till följd av ett förbättrat ekonomiskt klimat i Sverige. Därför bedömer SEB att tidpunkten för en försäljning nu är rätt. Köpare är Hoist Kredit AB. Försäljningen omfattar cirka 28 000 krediter och en kapitalfordran motsvarande 2,2 miljarder kronor. Köpet sker per den 1 mars med betalning den 1 oktober 2000. Affären medför en realisationsvinst på cirka 300 Mkr för SEB. Ytterligare upplysningar lämnas av Staffan Tjus, VD Hoist International, tel. 08-453 99 00, 0708-188165 Gunilla Wikman, koncerninformationschef, tel. 08-763 81 25 Lotta Treschow, chef Investor Relations, tel. 070-763 95 59 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar