SEB säljer sin andel i Svensk Exportkredit

SEB säljer sin andel i Svensk Exportkredit Förstärker i stället sin egen exportkreditverksamhet SEB har tecknat avtal om att sälja sin andel, 18 procent, i Svensk Exportkredit, SEK, till ABB. Försäljningen innebär en resultateffekt för SEB på cirka 500 Mkr bestående av realisationsvinst och utdelning från SEK. SEK har haft en viktig roll i förmedlandet av medellånga och långa exportkrediter till svenska banker och exportföretag. SEB har under åren tillskansat sig en avgörande stor del av exportkreditmarknaden. Försäljningen av SEK betyder därför att SEB nu kan vidareutveckla och förädla den stora marknadsandelen i egen regi. - SEB har alltid varit en partner för stora svenska företag med exportambitioner och har därför också en stor marknadsandel när det gäller exportkrediter. Försäljningen av SEK är ett led i vår ambition att renodla verksamheten och göra det vi är bra på själva, säger Zaid Pedersen, st f koncernfinanschef i SEB. - SEB förstärker därför nu sin egen verksamhet med inriktning exportkreditprojekt. Verksamheten har stora tillväxtmöjligheter och kommer att möta och tillgodose de ökade kraven från våra storföretagskunder, fortsätter Zaid Pedersen. För ytterligare information: Zaid Pedersen, stf koncernfinanschef, telefon 08-763 92 90 Lotta Treschow, chef för IR-funktionen, telefon 08-763 95 59 Boo Ehlin, presschef, telefon 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar