SEB värdepapperiserar bolån för 8,3 miljarder kronor

SEB värdepapperiserar bolån för 8,3 miljarder kronor SEB frigör kapital och utnyttjar sin kapitalbas mer effektivt SEB värdepapperiserar bolån för 8,3 miljarder kronor, eller 1 miljard euro, genom försäljning av delar av sina bolånekrediter till Osprey Mortgage Securities Limited. Detta sker genom att obligationer emitteras på 1 miljard euro med bolånen som säkerhet. Syftet är att lyfta ut lån ur balansräkningen för att därigenom effektivare kunna utnyttja SEB- koncernens kapitalbas för att uppnå flexibilitet i balansräkningen inför framtida investeringar. SEB är en föregångare när det gäller värdepapperisering och har tidigare genomfört flera transaktioner. Värdepapperisering blir allt vanligare på den internationella marknaden. Värdepapperiseringen betyder att SEB Bolån AB säljer del av sina bolånekrediter till bolaget Osprey. I anslutning till detta ger Osprey ut obligationer med krediterna som säkerhet. - SEB utnyttjar sin kapitalbas effektivare och gör det möjligt att fortsätta att expandera på tillväxtområdena e-banking och sparande samtidigt som SEB fortsätter att värna om den traditionella bankaffären, säger Zaid Pedersen, ställföreträdande koncernfinanschef, SEB. Obligationerna placeras på Euro-marknaden via SEB Debt Capital Markets och Goldman Sachs International. Obligationerna har erhållit högsta möjliga rating hos ratinginstituten Fitch IBCA, Moody`s och Standard & Poor's. SEB Bolån AB har en marknadsandel på 11 procent av den svenska bolånemarknaden, 290 000 kunder och 300 000 bolån samt en utlåning på cirka 115 miljarder kronor. För ytterligare information: Zaid Pedersen, stf koncernfinanschef, SEB, telefon 08-763 92 90 Staffan Olsson, VD SEB Bolån AB, tel 08-763 89 04 Boo Ehlin, presschef, SEB, tel 08-763 85 77, 070-763 85 77 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar