Svenskarna rikare samtidigt som de lånar mer pengar

Svenskarna rikare samtidigt som de lånar mer pengar Rekordstort nysparande - 27 miljarder kronor på tre månader Hushållens totala tillgångar har ökat med 102 miljarder kronor under första kvartalet. Svenskarnas finansiella tillgångar den 31 mars 2000 var 2 155 miljarder kronor. Räknas hushållens direktägda aktier på 992 miljarder kronor in uppgår tillgångarna till 3 147 miljarder kronor. Sparandet i fondförsäkringar ökade från 162 miljarder till 186 miljarder kronor. En ökning med nära 15 procent. Utlåningen till hushållen ökade med 9 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året och uppgick till 885 miljarder kronor. Det framgår av SEB:s Sparbarometer för årets första kvartal. Nysparandet under första kvartalet var rekordstort och uppgick till 27 miljarder kronor. Sedan starten för Sparbarometerns mätningar (årsskiftet 1995/1996) har inget enskilt kvartal uppmätt ett högre sparande. Fondförsäkring är den sparform som ökar mest. Den har ökat med 14,9 procent jämfört med förra årets fjärde kvartal och sparstocken är nu 186 miljarder kronor. - Sparandet i fondförsäkring är den klart största sparformen med mer än 60 procent av nysparandet exklusive sparande i direktägda aktier. Trenden att hushållen sparar långsiktigt fortsätter alltså, säger Claes-Johan Thureson, Chef SEB Fonder. Sparandet i aktierelaterade sparformer är nära dubbelt så stort som det räntebärande. Vid årsskiftet 1995-1996 var sparandet i räntebärande sparformer över 60 procent och det aktierelaterade sparandet knappt 40 procent. - Hushållen fortsätter att skuldsätta sig samtidigt som det långsiktiga sparandet ökar. Jag bedömer inte att skuldsättningen ännu så länge är oroande. Hushållen har en stark balansräkning samtidigt som inkomsterna ökar, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, SEB:s privatekonom. Den genomsnittliga fondspararen i SEB har ett fondkapital på cirka 180.000 kronor. Drygt 30 procent av SEB:s kunder månadssparar och det genomsnittliga månadssparandet är 500 kr per månad. Riskbenägenheten i fondsparandet varierar beroende på ålder men män tenderar att vara mer riskbenägna än kvinnor. Av SEB:s kunder gör 30 procent sina fondaffärer via Internet. Störst marknadsandel på sparandemarknaden har Föreningssparbanken med 20,5 procent, tätt följd av SEB med 20,4 procent. Sedan följer Skandia med 14,7 procent och MeritaNordbanken med 12,9 procent. Handelsbankens marknadsandel ligger på 9,7 procent och Länsförsäkringar har 6,8 procent av sparandemarknaden. För ytterligare kommentarer: Claes-Johan Thureson, chef SEB Fonder, telefon 08-763 69 85 Viveka Hirdman Ryrberg, SEB:s privatekonom, telefon 08-763 65 81 Cajsa Renman, Informationsansvarig, telefon 08-763 81 54 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar