Lång väg kvar till trygghet och rättvisa för unga tjejer.

Lång väg kvar till trygghet och rättvisa för unga tjejer. Fyra pojkar blev i dag dömda i Rissnemålet vid Solna tingsrätt i det uppmärksammade målet om en ung flicka som våldtagits i ett garage. Två fälldes för grovt sexuellt utnyttjande, en för medhjälp till grov sexuellt utnyttjande och en fjärde för grovt stöld. Det är bra att åklagaren fick igenom en fällande dom, säger Inger Segelström. Det är bra med en fällande dom för medhjälp eftersom man ska inte kunna lämna över ansvaret för eget handlande på andra, säger Inger Segelström. Vad gäller det tilldelade skadeståndet visar det samlade beloppets storlek att rätten ser allvarligt på brottet. Det är bra att det blev ett högt skadestånd till den unga flickan, säger Inger Segelström. Tolkningen av begreppet vanmakt har S-kvinnor reagerat mot. S-kvinnor anser att den sittande utredningen måste se över definitionen kring begreppet vanmakt. Ingen minderårig flicka eller vuxen kvinna kan göra motstånd eller tror sig kunna rå på en grupp av tonårskillar. Det räcker med flera pojkar i grupp för att en kvinna ska känna sig hotad. Utredningen måste också se över frågan om samhällets syn på berusade personer, anser Inger Segelström. Att vara berusad får inte bli en förmildrande omständighet när man utsätts för övergrepp i dessa sammanhang. www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01210/bit0002.pdf

Dokument & länkar