S-kvinnor frågar finansminister Bo Ringholm om Tobinskatten och finansieringen av FN:s verksamhet

S-kvinnor frågar finansminister Bo Ringholm om Tobinskatten och finansieringen av FN:s verksamhet I dagens interpellationsdebatt ställer Agneta Brendt (s) frågor till finansminister Bo Ringholm om Tobinskatten och kommenterar finansministerns svar. FN lider svårt av underfinansiering eftersom vissa medlemsstater inte betalar sina avgifter. Kraven på att FN ska medverka eller spela en huvudroll i konfliktförebyggande och fredsbevarande operationer växer. Tyvärr har inte FN:s medlemsländer givit organisationen ekonomiska möjligheter att leva upp till kraven. Först och främst måste medlemsstaterna betala sina skulder. Men vi S- kvinnor anser att det nu även är dags att hitta nya finansieringskällor för framtidens nya uppgifter. Vi föreslår en beskattning av den spekulativa valutahandeln, enligt nobelpristagaren James Tobins idé. Skatten skulle kunna administreras via FN och tillfalla FN-systemet, säger Agneta Brendt S-kvinnors ordförande i Gävleborg distrikt. Det kanadensiska parlamentet har antagit ett förslag om att den kanadensiska regeringen ska verka internationellt för genomförandet av en skatt på valutatransaktioner, säger Agneta Brendt, ledamot i S-kvinnors styrelse. Hur skulle den svenska regeringen kunna verka för ett förverkligande av Tobinskatten? Fråga till Finansministern Bo Ringholm: - Avser finansministern att inom EU eller tillsammans med den kanadensiska regeringen, internationellt verka för ett genomförande av Tobinskatten eller ett förslag med liknande målsättning? Kommentarer från Agneta Brendt på finansminister Bo Ringholms svar: - Anledningen till att jag skrev interpellationen till finansministern är den oro vi S-kvinnor känner för den framtida finansieringen av FN:s verksamhet. Tobinskatten ses av oss och många andra fristående organisationer som en möjlig lösning på FN:s ekonomiska problem, säger Agneta Brendt. - Det är därför glädjande att finansministern anser att diskussionen om åtgärder som syftar till att förbättra det finansiella systemets funktionssätt är viktig och skall fortsätta, säger Agneta Brendt. www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar