S-kvinnor frågar utrikesminister Anna Lindh om jämställdhet i utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik

S-kvinnor frågar utrikesminister Anna Lindh om jämställdhet i utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik. Anne Ludvigsson (s) kommer idag i interpellationsdebatt med utrikesminister Anna Lindh att uppmärksamma frågan om behovet av jämställdhetsarbete i Sveriges utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik. Sveriges S-kvinnor har drivit jämställdhetsfrågor i över 80 år och anser att jämställdheten har avgörande betydelse för samhällets sociala, ekonomiska och politiska utveckling. Vid FN:s världskonferens 1993 om mänskliga rättigheter fastslogs att jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, inte en särskild kvinnofråga. Jämställdhetsfrågan är prioriterad på EU:s agenda och Sverige bör lyfta fram jämställdhetsfrågor under ordförandeskapsåret. Att åstadkomma förändringar tar tid, samhället förändras och vi måste pröva nya sätt för att nå framgång i jämställdhetsfrågan. Tillsammans med de jämställda männen kan mansrollen förändras och jämställdhetsarbetet kan gå snabbare. Behovet av upplysning och kunskap samt viljan till förändring underlättar och påskyndar jämställdhetsarbetet, anser Anne Ludvigsson. Frågor till utrikesminister Anna Lindh: * Hur tänker utrikesministern agera för att nå ut till männen med upplysning och kunskap om mäns och kvinnors olika behov, villkor och rättigheter? * Vilka initiativ tänker utrikesministern ta för att mansrollen lyfts mer aktivt i den internationella jämställdhetsdebatten? * Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att använda sig av de jämställda männens kunskap i Sveriges internationella bistånd och jämställdhetsarbete? www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar