• news.cision.com/
  • S-Kvinnor/
  • S-kvinnor lägger 8 riksdagsmotioner, varav två tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet om bostadspolitiken

S-kvinnor lägger 8 riksdagsmotioner, varav två tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet om bostadspolitiken

Report this content

S-kvinnor lägger 8 riksdagsmotioner, varav två tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet om bostadspolitiken Den första handlar om Mångfaldsplaner för ökad integration av Eva Arvidsson m fl 2000/2001:s35048. Motionen presenterar det arbete som S- kvinnorna påbörjat med att ta fram ett nytt "Kvarteret Framtiden"(S- kvinnors program) för ett mångkulturellt samhälle och hur vi når dit. Vi föreslår att det upprättas mångfalds-, och integrationsplaner inom kommuner, landsting, myndigheter och företag samt att det är av stor vikt med fungerande och återkommande uppföljningssystem för mångfaldsarbetet. I motionen tas ett antal exempel på svårigheter som kvinnor och män haft för att komma in i det svenska samhället. Detta vill vi göra något åt. Den andra handlar om Det goda boendet av Inger Segelström m fl. 2000/2001:s 35027 Den första av två motioner som läggs tillsammans med Byggnads. När vi nu talar om hur den ökade tillväxten används är det viktigt att vi motverkar segregation och orättvisor. Hur vi bor, var vi bor och vad det kostar påverkar vår livssituation. Därför föreslår S- kvinnor och Byggnads att fastighetstaxeringsnämnderna återinförs, att en utredning tillsätts för införande av investeringsbidrag mot höga produktionskostnader, att bostadsbidragets effekter utvärderas som utjämnande faktor samt att nybyggnader och ombyggnad ska ske ekologiskt. Den tredje handlar om Människosmuggling av Elisebeht Markström m.fl. 2000/2001 s:9008. Idag ökar smugglingen av kvinnor till Europa för prostitution. Det är inte acceptabelt och ett problem för hela EU. Sverige gick i spetsen för att förbjuda könsköp. Nu tar vi nästa steg och kräver lagstiftning mot människohandel. Den fjärde handlar om Deltidsarbetslöshet av Berit Andnor m.fl. 2000/2001 s:45306. Syftet med motionen är att kräva att nya initiativ tas för att minska deltidsarbetslösheten. Aktuell statistik från AMS visar att resultaten från överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och Kommunförbundet och de fackliga organisationerna är nedslående. Deltidsarbetslösheten ökar och därför bör regeringen ta nya initiativ samt överväga vilka andra åtgärder som krävs för att få ner deltidsarbetslösheten snarast. Den femte handlar om Förbud mot åldersdiskriminering av äldre av Inger Segelström m fl. 2000/2001:s35004. Vi kräver en lag mot diskriminering av äldre i arbetslivet. Motsvarande lagstiftning finns i både USA och Finland. Under senare år har vi kvinnor allt oftare kommit i kontakt med påståenden om att kvinnor i allt yngre åldrar är för gamla för nytt arbete, studier, bidrag för researrangemang mm. Det vill vi sätta stopp för och tror att det är nödvändigt med en lag mot olaga diskriminering. Den sjätte handlar om Barnsituationen i Sverige av Monica Green m fl. 2000/2001 s:12311. I motionen går vi igenom de olika områden där barn särbehandlas. Vi utgår från FN:s barnkonvention, beskriver det minskande barnafödandets problem och åtgärder, att barn inte utgör någon enhetlig grupp, barns hälsa, barns möjlighet att påverka, barn i skolan, barnen och den nya tekniken mm. Vi upprepar vårt krav att barnsoldater ska förbjudas och att alla barn har rätt till ett rättvist och solidariskt samhälle för alla. Den sjunde handlar om Bostadspolitiken i brytningstid av Ronny Olander m fl. 2000/2001:s 36016 och den andra av två motioner tillsammans med Byggnads. Den handlar om att vi måste komma tillbaka till en social bostadspolitik. Vi pekar på de regionala obalanserna, på den ökade segregationen, inomhusmiljön och hur den kan förbättras, samt hur vi kan utnyttja ny och bättre teknik för bostadsbyggande. Den åttonde handlar om Tobinskattens införande av Siw Wittgren-Ahl 2000/2001 s: 12115. Oron över FN:s ekonomi och framtid aktualiserade av S-kvinnor den 8 mars i vårt Internationella Program. Nu tar vi frågan till riksdagen och det handlar om att göra en översyn av möjligheten att införa någon form av skatt på internationella finansiella transaktioner. Den kanadensiska regeringen har redan antagit ett sådant förslag som har sitt ursprung i nobelpristagaren och ekonomen James Tobins teorier. Motionerna i dess helhet finns på nätet www.riksdagen.se och motioner 2000/2001. Motionsförfattarens namn anges i texten ovan. S-kvinnor i riksdagen når ni enklast genom riksdagens växel tel: 08/786 40 00 eller hos S-kvinnor tel. 08/700 26 00 eller hemsidan www.s-kvinnor.a.se Inger Segelström kan nås på 070-579 52 51 www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar