S-kvinnor välkomnar Vänsterpartiets stöd i arbetstidsfrågan

Report this content

S-kvinnor välkomnar Vänsterpartiets stöd i arbetstidsfrågan S-kvinnor har de senaste veckorna kämpat för att ett första steg på en successiv arbetstidsförkortning ska påbörjas snarast, tillsammans med regeringen, LO, TCO och SACO. Nu har Vänsterpartiet på DN debatt idag, anslutit sig till samarbetet och det viktigaste är att ta ett första steg, säger Inger Segelström. Det är glädjande, eftersom Vänsterpartiet tidigare kritiserat S-kvinnor för att vi skulle ha övergivit kravet på 6 timmars arbetsdag, och dessutom göra kvinnor en otjänst genom att samarbeta med LO om ett basförslag, kompletterat med TCO:s förslag om övertid, fortsätter Inger Segelström. För S-kvinnor är målet fortfarande 6 timmars arbetsdag som vi kämpat för i 30 år, och nu kan vi tillsammans med regeringen, LO, TCO, SACO och Vänsterpartiet diskutera hur vi påbörjar en arbetstidsförkortning. Vi välkomnar dig Gudrun Schyman i vårt samarbete om arbetstidsfrågan, avslutar Inger Segelström. www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar