S-kvinnors krav i porrfilms debatten har hörsammats av regeringen

S-kvinnors krav i porrfilms debatten har hörsammats av regeringen. - Marita Ulvskog har lyssnat på oss. Det är glädjande att våra krav har hörsammats, säger Inger Segelström, angående de åtgärder för porrfilm som Marita Ulvskog presenterat idag med anledning av vårens porrdebatt kring dokumentären Shocking Truth. - De föreslagna åtgärderna motsvarar precis de krav som vi ställt, säger Inger Segelström ordförande i S-kvinnor. De regler som skall ses över gäller ändringar i TV- och radiolagen om skydd för barn och ungdomar från pornografi. - Konsumenter måste kunna erbjudas köpa bara vissa delar av utbudet, människor måste kunna välja bort utbud med pornografi. Föräldrar ska kunna ha koll på vad deras barn ser på teve, menar Inger Segelström. En översyn av censurbestämmelsen i granskningslagen vid sexualskildringar föreslås också av Marita Ulvskog. - Angående censurkriteriet anser vi att det inte är lagstiftningen det är fel på utan tillämpligen av denna som är problemet. Vi S-kvinnor har krävt en översyn om detta, säger Inger Segelström. Regeringen har beviljat pengar hur Allmänna Arvsfonden till skolmaterial som ska kritiskt granska mediers bilder av sexualitet, kärlek och könsroller. Samt beslutat om nya kursplaner som syftar till ge bättre sex och samlevnadsundervisning. - Vi S-kvinnor har även krävt ordentlig undervisning i sex och samlevnads undervisning i skolan. Sex och samlevnads kunskaper är mycket viktiga eftersom det annars finns en risk att det blir genom porrfilm som ungdomar får sina influenser och information. Vi S-kvinnor har fått igenom våra krav om porrfrågan. Det som kvarstår nu är att Sexualkomitten utreder gruppvåldtäkter, säger Inger Segelström. www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 Pressekreterare: Mariana Vodovosoff 08-700 27 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT01190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT01190/bit0002.pdf

Dokument & länkar