S-kvinnors Monica Green frågar statsrådet Leif Pagrotsky om barnarbete i interpellationsdebatt

S-kvinnors Monica Green frågar statsrådet Leif Pagrotsky om barnarbete i interpellationsdebatt. Enligt ILO finns över 250 miljoner barnarbetare i utvecklingsländerna och barnarbete växer snabbt i omfattning. Barnen sätts i arbete för att de är mer formbara än de vuxna och utsätts för outhärdliga arbetsmiljöer med en arbetstid som kan vara upp till 15-18 timmar per dygn. Detta är barnslaveri. Allt barnarbete är förkastligt. Barn ska gå i skolan och utbilda sig, inte arbeta. Av de 130 miljoner barn i u-länderna som inte går i skolan är merparten flickor. Eftersom barnarbete skadar barns hälsa och utveckling samt ökar fattigdomen måste Sverige på alla nivåer arbeta för förbud. Fråga till handelsminister Leif Pagrotsky: - Vad avser regeringen göra i handeln med dessa länder så att barnarbete kan förbjudas? Leif Pagrotsky redogjorde i sitt svar för hur Sverige på olika sätt engagerar sig i olika internationella sammanhang för att förbättra barnens rättigheter - utarbetandet av ILO-konventionen om förbud mot barnarbete och att Regeringen lämnar en proposition om den konventionen till riksdagen i höst; UD:s arbete med en svensk strategi mot barnarbete; EU:s preferenssystem som innebär att länder som avskaffat skadligt barnarbete får sälja sina varor till EU med tullrabatt. Monica Green svarar: - Vi som svenskar kan aldrig acceptera att barn utsätts för detta. Det finns både långt bort ifrån oss, i det vi kallar u-länderna, men också väldigt nära oss. Där har vi än större anledning att engagera oss, alltså i Östersjösamarbetet. Barnarbetet pågår även i de baltiska länderna. Där kan vi påverka alltmer, med tanke på Östersjömiljarden, och ställa krav. Monica Green är också förbundsordförande i Unga Örnar. Unga Örnar har för övrigt engagerat sig mycket hårt mot barnarbete under en lång tid. - Men vad kan Sverige göra mer än det som Leif Pagrotsky redogjort för undrar Green. Leif Pagrotsky svarade på denna fråga att han tror att konsumentmakt på kort sikt är ett effektivt sätt att påverka de företag som handlar med de länder där barnarbete förekommer. Reaktionerna på avslöjandena kring IKEA:s och H & M:s användande av barnarbete anser han vara exempel på att konsumentmakt kan vara mer verkningsfulla än handelspolitiska beslut. För mer information: Monica Green, tel.08-786 47 36, mobil.070-530 42 10 www.s-kvinnor.a.se S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, tel. 08-700 26 00, fax 08-676 09 26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar