AerotechTelub levererar utrustningar till Gripen för 172 Mkr

Report this content

AerotechTelub levererar utrustningar till Gripen för 172 Mkr AerotechTelub har från Försvarets materielverk fått två beställningar på underhållsutrustningar till JAS 39 Gripen. Leverans av utrustningarna kommer att ske löpande med slutleverans under år 2004. Beställningarna omfattar såväl utveckling av nya som komplettering av redan befintliga underhållsutrustningar för mekanik och elektronik i flygplanet. För test av olika komplexa apparater har AerotechTelub utvecklat avancerade autotestutrustningar. Dessa medför att funktionstest kan utföras med hög säkerhet och att genomloppstiderna för apparater på service kan hållas korta. Gripen har en hög utvecklingspotential och utvecklas kontinuerligt för att klara nya krav. Exempel på sådana krav är förmåga att verka internationellt i fredsfrämjande uppgifter. Ny förmåga medför nya eller förändrade apparater i flygplanet och därmed nya krav på underhållsutrustningar. Arbetet med underhållsutrustningarna kommer att bedrivas i Arboga och Linköping. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2 515 medarbetare och omsätter 2,4 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Anders Unell, AerotechTelubs programchef JAS Tfn: 0589-814 35 073 668 84 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00830/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar