DELÅRSRAPPORT Januari - september 2003

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2003 · Omsättningen blev 11.722 mkr (11.708). · Resultat efter skatt uppgick till 327 mkr (410). · Vinsten per aktie var 3,07 kr (3,85). · Orderingången efter tre kvartal uppgick till 15 miljarder kronor (16 miljarder), varav 3 miljarder kronor i tredje kvartalet (3 miljarder). Orderstocken uppgår därmed till 46 miljarder kronor (44 miljarder). · Rörelseresultatet uppgick till 625 mkr (678) och resultatet efter finansiella poster var 507 mkr (593), inkl strukturkostnader 265 mkr (40). · Det operativa kassaflödet uppgick till 298 mkr (-702). · Rörelseresultat för helåret, inklusive strukturkostnader, beräknas uppgå till motsvarande nivå som föregående år. För ytterligare information, kontakta: Lars Wahlund, Ekonomidirektör tel 013 - 18 71 35 Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30 Presskonferens med VD Åke Svensson Idag onsdag 8 oktober kl 14.30, World Trade Center, Stockholm Telefonintervju med VD Åke Svensson: Idag onsdag den 8 oktober tel 013 - 18 00 18 Kontakta Peter Larsson tel 0734 - 18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag onsdag den 8 oktober kl 16.00. tel 013 - 18 71 49 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare tel 0734 - 18 71 49 information. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Prenumerera

Dokument & länkar