Är hyresregleringen på väg tillbaka?

Report this content

Är hyresregleringen på väg tillbaka ? SABO har undersökt hur hyrestvister avgörs i hyresnämnderna. Undersökningen visar att den jämförelseprövning (bruksvärdesprövning) mellan likvärdiga lägenheter som ska göras vid hyrestvister inte genomförs. Istället fastställer hyresnämnderna i 90 procent av tvisterna hyran utan att jämföra med liknande lägenheter. Sådana skälighetsbedömningar är fullt tillåtna, men är tänkta som en undantagsmöjlighet. Undersökningen visar att denna undantagsmöjlighet blivit huvudregel. Håller Sverige därmed på att få tillbaka hyresregleringen, dvs statligt styrda hyror ? Undersökningen visar att tillämpningen av bruksvärdessystemet snarast behöver ses över. Resultaten presenteras på Ekonomiska rådets internationella seminarium om Rent Control den 8 november. Plats: Lokal Polstjärnan, Sveavägen 77 Ytterligare information om studien kan fås av SABOs VD Bengt Owe Birgersson. Kontaktperson: Ulf Månsson 08-406 55 00, 070-212 17 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT01220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar