Bra bokslut för SABO-företagen

Report this content

Bra bokslut för SABO-företagen 2001 var ett bra ekonomiskt år för SABO-företagen som grupp. Räntetäckningsgrad och soliditet ökade, medan hyresbortfall och omflyttning minskade. Men skillnaderna mellan företagen är stora. Det visar SABOs ekonomiska statistik för 2001 som nu finns tillgänglig i en ny rapport. Av rapporten framgår att hyresbortfallet fortsatte att minska under 2001, till stor del beroende på ökad efterfrågan på bostäder. Driftkostnaderna steg 2001. Hela 55 procent av ökningen beror dock på ökade kostnader för uppvärmningen, som i sin tur beror på den gröna skatteväxlingen. Varmhyran för bostäderna ökade med måttliga 1,7 procent under 2001. Denna intäktsökning förbrukades dock av inflationen som var 2,5 procent. I reala termer minskade således varmhyran med en procentenhet. En del av SABOs medlemmar arbetar på bostadsmarknader med vikande efterfrågan på hyreslägenheter. Den samlade lägenhetsytan som dessa företag representerar är dock så liten i förhållande till hela SABO- kollektivet, att deras ekonomiska bekymmer inte syns i SABO-företagens gemensamma statistik. Ytterligare information kan fås på SABOs hemsida www.sabo.se Ytterligare kommentarer kan ges av SABOs VD Bengt-Owe Birgersson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT01170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar