Bra förändringar, men inte tillräckliga

Bra förändringar, men inte tillräckliga - Förändringarna är i förhållande till det tidigare förslaget i rätt riktning men inte tillräckliga. Det säger SABOs VD Bengt Owe Birgersson om regeringens proposition om investeringsstöd till nybyggda hyresrätter, som idag har presenterats. Texten har varit ute på remiss och besvarats av flera branschorganisationer, bland andra SABO. SABOs huvudsakliga invändning mot regeringens ursprungliga förslag var en kritik mot att det sattes ett hyrestak för utbetalande av investeringsstöd och mot att förslaget gynnade små lägenheter. SABO ansåg också att investeringsstödet bör vara lika för studentlägenheter och "vanliga" lägenheter. - I propositionen finns hyrestaket i allt väsentligt fortfarande kvar. Det är beklagligt. Hyrestaket kan leda till att låga kostnader, och därmed låga hyror, i det korta perspektivet premieras före kvalitet. Det stämmer inte med de värderingar allmännyttan arbetar efter. - Regeringen har inte heller ändrat på sin ambition att styra investeringsstödet mot vissa, mindre, lägenhetsstorlekar. Det är också beklagligt. Det är bättre att bygga efter människor behov än att styra mot lägenheter på max 70 kvm. - Däremot är det utmärkt att studentlägenheter får samma investeringsstöd som vanliga lägenheter. Det underlättar för företagen att bygga vanliga lägenheter och hyra ut dem åt studenter. Det är bra för skapandet av en mer långsiktig bostadsmarknad. Ytterligare information fås av SABOs VD Bengt Owe Birgersson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar