Hyran måste höjas med 4,6 procent 2004

Hyran måste höjas med 4,6 procent 2004 Hyrorna i allmännyttan måste höjas med minst 4,6 procent eller cirka 34 kronor per kvadratmeter under år 2004. Höjningen är nödvändig för att fastighetsbolagen ska kunna underhålla fastigheterna och erbjuda en lika god service som idag. Det hävdar allmännyttans intresseorganisation SABO, som utgått från kostnadsökningarna för ett genomsnittligt SABO-företag när de bedömt behovet av hyreshöjning inför kommande hyresförhandlingar. - En betydande hyreshöjning är oundviklig, säger Bengt Owe Birgersson, VD för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och hänvisar till kända kostnadsökningar. * Driftskostnaderna ökar kraftigt. Det är främst kostnaderna för fastighetsskötsel, städning, reparationer och fastighetsförsäkringar som ökar betydligt. Även kostnaden för sophämtning ökar, liksom VA-avgiften. * Energikostnaderna stiger. Den gröna skatteväxlingen medför höjda energiskatter. Prishöjningarna på elhandel höjer elkostnaderna. Uppvärmningskostnaderna ökar för fjärrvärme. Särskilt höga ökningar har de som har taxan kopplad till oljepriset, där koldioxidskatten ökar med 446 kronor per kubikmeter. * Kostnaderna för underhåll väntas öka. Det är väl känt att underhållsbehoven för exempelvis stambyten är betydande. Underhållet har också eftersatts de senaste åren. * Räntenivån kan också påverka kostnadsutvecklingen. Stigande räntor leder till ökade kapitalkostnader. Allt detta sammantaget innebär ett betydligt större behov av hyreshöjningar nu jämfört med tidigare år. Under åren 1998 - 2001 var hyresjusteringarna väldigt blygsamma med i det närmaste oförändrade hyror. Hyreshöjningarna för de allmännyttiga SABO-företagen har de senaste två åren legat på cirka två procent om året. - Trots att kostnaderna steg även under dessa år, har höjningarna kunnat hållas låga bland annat för att våra fastighetsbolag är duktiga och mycket kompetenta förvaltare. Det har gynnat alla boende i de allmännyttiga bostadsbolagen. Det gynnsamma ränteläget har också bidragit till att vi har kunna hyrorna nere, säger Bengt Owe Birgersson. - Det vi ser nu är ett trendbrott i kostnadsutvecklingen för fastighetsbolag. Det krävs högre hyror om bolagen ska kunna underhålla fastigheterna och erbjuda en lika god service som idag, säger Bengt-Owe Birgersson. För ytterligare information: Bengt Owe Birgersson, telefon 08-406 55 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar