Pressmeddelande

Lunds Kommuns Fastighets AB vinner SABOs miljöpris 2002 En enhällig jury har utsett Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, till vinnare av SABOs miljöpris. Temat för i år var MIBB, Miljöinventering av Innemiljön i Befintlig Bebyggelse. Juryns motivering: "LKF har tidigt valt att arbeta med MIBB och utvecklat det på ett föredömligt sätt. De startade förankringen av MIBBen i boinflytandekommittén och började med ett pilotprojekt. LKF utvecklade sedan sin metod efter erfarenheter i pilotprojektet. LKF har genom återkommande information givit de boende möjlighet att delta i miljöinventeringen och uppnått det som är syftet med MIBBen: att både fastighetsägare och boende är nöjda. Dessutom har LKF minskat på miljöbelastningen i boendet, genom minskad energianvändning. LKF har ett system som innebär att 2003 har hela bostadsbeståndet genomgått MIBB och arbetet börjar om." Själva priset, som alltid består av ett äpple, är i år ett guldäpple av silversmeden Marie Fernström, Österskär. Priset delas ut på SABO-dagarna i Norrköping den 4 september. Hedersomnämnande för bra samarbete med de boende AB Tierpsbyggen är ett gott exempel på att även ett mindre bostadsföretag kan genomföra ett lyckat MIBBarbete. Tierpsbyggen har satt de boende i fokus. Detta har givit stort gensvar vilket talar för ett positivt MIBB arbete i framtiden. Uppsalahem AB tilldelas ett hedersomnämnande för sitt utvecklande arbete med MIBBen. Företaget har tagit lärdom av sina erfarenheter från start och förbättrat MIBBarbetet på ett föredömligt sätt. Uppsalahem har utvecklat ett bra samarbete mellan företag och företrädare för de boende. Juryn vill också särskilt uppmärksamma AB Stångåstaden för enkel och lättförståelig information till de boende. Informationen innehåller goda råd om skötsel av lägenheten för att få ett bra inneklimat. Även företagets miljödeklaration för innemiljön i fastigheten är enkel och förståelig. Stångåstaden har, förutom det som ingår i MIBBen, även mätt gammastrålning i de lägenheter som har besiktigats av certifierade miljö- och radon inventerare. 10-årsjubileum för miljöpriset SABO har delat ut miljöpris i tio år med olika teman varje år. Priset är alltid ett stort äpple men material och konstnärer varierar. Priset ges till SABO-företag som kan vara förebild för andra på det aktuella temat. Årets jury bestod av Åke Tidbeck, ordf. i juryn, ledamot i SABOs styrelse, Krister Nilsson, politiskt sakkunnig på Miljödepartementet, Gun-Britt Solberg, miljöansvarig på Hyresgästföreningen Riksförbundet, Marie Hult, arkitekt på White Arkitekter, expert på innemiljöfrågor och Ampo Hoff, projektledare på SABO. För ytterligare information, kontakta: Ampo Hoff, SABO, 08-406 55 00 eller 070-316 2571. Bildtext: SABOs miljöpris är liksom tidigare ett äpple. Det är gjort av silversmed Marie Fernström, Österskär. Äpplet är i mässing med guldbeläggning, 38 cm högt. Det står på en sockel av oljebränt stål. Foto: Paul Hoff. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020830BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/04/20020830BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

SABO är en intresse- och branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.SABO driver, påverkar och sprider kunskap kring bostadsfrågor i syfte att stödja 300 medlemsföretag. Tillsammans har medlemsföretagen ca 900 000 lägenheter.Bilder på SABOs medarbetare: http://www.sabo.se/press/bildarkiv/foton/Sidor/default.aspx (nedladdningsbara)

Dokument & länkar