Pressmeddelande

Report this content

Pressmeddelande Samtliga operatörer eniga med SABO och Fastighetsägarna om avtal kring mobilmaster Telia och Tele2 har anslutit sig till den policy för uppsättning av basstationer på fastigheter som tagits fram av Fastighetsägarna och SABO. Därmed har samtliga fem mobiltelefonoperatörer i Sverige accepterat policyn och det normalavtal samt mätprotokoll som hör till policyn. Policyn anger under vilka villkor en fastighetsägare ska acceptera nya basstationer på sin fastighet. Avgörande för ställningstagandet ska i första hand vara att basstationen inte har någon negativ hälsopåverkan. Operatören ska garantera att allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält från basstationen understiger vid varje tidpunkt gällande gränsvärden. SABO och Fastighetsägarna ställer också krav på operatören när det gäller mätning och tekniskt utförande av basstation. Om kraven inte uppfylls, är operatören skyldig att ta basstationen ur drift. De gränsvärden för elektromagnetiska fält som gäller i Sverige och som operatörerna följer har antagits av Statens Strålskyddsinstitut (SSI). Det mätprotokoll som tillhör avtalet har förelagts SSI, som inte hade något att erinra. De fem operatörerna - tillsammans med SABO och Fastighetsägarna - har även bildat en arbetsgrupp för planering av utvärdering av mätningar från basstationer runt om i landet. I denna arbetsgrupp ingår även Svenska Kommunförbundet. En första utvärdering beräknas kunna ske under det första kvartalet 2003. Övriga operatörer som tidigare accepterat policyn med tillhörande avtal är Hi3G Access AB, Orange Sverige AB och Vodafone Sverige AB. För mer information kontakta: Bengt Owe Birgersson, VD, SABO, tel 08-406 55 00 Cecilia Werner, informationschef, SABO, tel 08-406 55 00, 070-244 22 95, cecilia.werner@sabo.se Per-Åke Eriksson, tf VD, Fastighetsägarna Sverige, tel 08-613 57 20 Erik von Hofsten, informationschef, Fastighetsägarna Sverige, tel 070- 813 57 20, erik.hofsten@fastighetsagarna.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar