Fortsatt ökning för Sacoförbunden

Sacoförbunden växte med 10 000 medlemmar förra året. Vid årsskiftet inträdde dessutom Sjöbefälsföreningen i federationen som nu samlar närmare 670 000 akademiker. – Medlemsnytta, yrkeskunnande och partipolitiskt oberoende. Det är grunden till Sacofamiljens framgångsrika rekryteringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Den positiva utvecklingen fortsätter för Sacoförbunden. Det gångna året ökade antalet medlemmar med nära 10 000 personer, 1,5 procent fler än föregående år. Det betyder att federationen vid årsskiftet samlade 663 000 akademiker.

Den 1 januari fick Saco dessutom sitt 23 medlemsförbund i form av Sjöbefälsföreningen, vilket innebär att antalet medlemmar nu uppgår till närmare 670 000.

– Medlemsnytta, yrkeskunnande och partipolitiskt oberoende. Det är grunden till Sacofamiljens framgångsrika rekryteringsarbete, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Antalet yrkesverksamma medlemmar var vid årsskiftet 505 000, en ökning med 1,3 procent jämfört med 2014.

– Det är väldigt glädjande att Sacos medlemsförbund fortsätter växa. Det ger ökad tyngd till oss som företrädare för landets akademiker och ökar vårt inflytande över samhällsutvecklingen, säger Göran Arrius och fortsätter:

– Men vi får inte slå oss till ro. Ambitionen från Sacos håll är därför att utveckla rekryteringsarbetet ytterligare och stärka förbundens möjligheter att locka flera medlemmar.

Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186 431

Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2015:

Förbund Medlemmar
Akademikerförbundet SSR 66 705
Civilekonomerna 42 738
DIK 20 387
Fysioterapeuterna 12 420
Sveriges Arbetsterapeuter 10 279
Jusek 83 683
Kyrkans Akademikerförbund 5 044
Lärarnas Riksförbund 88 617
Naturvetarna 31 911
Officersförbundet 19 263
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 884
SRAT 15 105
Sveriges Arkitekter 12 670
Sveriges Farmaceuter 6 580
Sveriges Ingenjörer 143 504
Sveriges läkarförbund 48 484
Sveriges Psykologförbund 11 200
Sveriges Reservofficersförbund 2 025
Sveriges Skolledarförbund 7 094
Sveriges Tandläkarförbund 7 537
Sveriges universitetslärarförbund 20 447
Sveriges Veterinärförbund 3 288
SUMMA 662 865

*) Den 1 januari 2016 inträdde Sjöbefälsföreningen i Saco. Föreningen har drygt 6 000 medlemmar vilket gör att Sacoförbundens samlade medlemsantal nu är närmare 670 000.Taggar: