Ett företagsamt och konkurrenskraftigt Europa

Ett företagsamt och konkurrenskraftigt Europa - näringslivets tolv prioriteringar inför ordförandeskapet i EU Företagen i Sverige ser det första svenska ordförandeskapet i EU under tiden januari-juni 2001 som en viktig möjlighet för vårt land att visa sig som en kraftfull och målmedveten medlem av unionen och att driva frågor av betydelse för Europas ekonomiska tillväxt och allmänna välfärd. Ovannämnda nio organisationer, som tillsammans företräder hela det svenska näringslivet, har inför ordförandeskapet enats om tolv prioriteringar för arbetet. Dessa har idag överlämnats till statsministern. Syftet med förslagen är att få till stånd ett mer företagsamt och konkurrenskraftigt Europa. Prioriteringarna beskrivs i skriften "Ett företagsamt och konkurrenskraftigt Europa" som idag sänds ut till redaktionerna. Rubrikerna är: 1. Vidareutveckla den inre marknaden 2. Utvidga frihandeln 3. En väl fungerande ekonomisk och monetär union 4. Fri konkurrens 5. Färre och enklare regler 6. En fungerande marknad för finansiella tjänster 7. En växande och flexibel arbetsmarknad 8. Satsa på kunskap 9. Förbättra infrastrukturen 10. Hållbar utveckling och integrerad miljöpolitik 11. En framgångsrik utvidgning 12. Öppenhet och rättssäkerhet OBS! Skriften kommer inom kort även på engelska, franska och tyska. För frågor hänvisas till respektive organisation. Övergripande information kan lämnas av Sören Berggren eller Christian Bratt, SAF, tfn 08 762 60 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00540/bit0002.pdf

Dokument & länkar