Facken försvårar förhandlingar genom krav på utökad ledighet

Facken försvårar förhandlingar genom krav på utökad ledighet - Att regeringen anser att det är bra att de fackliga organisationerna har gemensamma krav på utökad ledighet är inte förvånande. Häpnadsväckande är emellertid att regeringen verkar förbise företagens och hela samhällets intresse av väl fungerande arbetstidslösningar för företag och anställda. Det är en fullständigt orimlig ordning att de fackliga organisationerna kan beställa förmåner till sig själva av riksdag och regering utan minsta hänsynstagande till företagens behov. Med detta är vi tillbaka i 70-talets ordning. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till uppgifterna om att de centrala fackliga organisationerna kommer att fatta ett gemensamt beslut om krav på utökad ledighet. De framförda kraven skulle omintetgöra de redan i dagsläget begränsade möjligheterna till flexibilitet i företagen. - Regeringen och de fackliga organisationerna bortser från att många företag i dag har stora svårigheter att rekrytera arbetskraft. En ytterligare begränsning av möjligheterna till övertid är en mycket allvarlig inskränkning i särskilt de små företagens arbetsvillkor. Ett minskat intresse från de fackliga organisationerna för avtalade flexibla arbetstidslösningar kommer att kraftigt försvåra de kommande avtalsförhandlingarna. Ytterligare information: Dick Kling, tfn 070-595 98 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar