• news.cision.com/
  • SAF/
  • Fackens arbetstidsförslag minskar tillväxten med 50 miljader kronor

Fackens arbetstidsförslag minskar tillväxten med 50 miljader kronor

Report this content

Fackens arbetstidsförslag minskar tillväxten med 50 miljarder kronor - Om de centrala fackens förslag till arbetstidsförkortning genomförs minskar tillväxten med 50 miljarder kronor per år. Det innebär att den offentliga sektorn har minst 25 miljarder kronor mindre att använda varje år till skattesänkningar, räntebetalningar, vård, skola eller andra ändamål. De centrala facken tycks tro att arbetstidsförkortningen inte kostar något eftersom den tas ut över statsbudgeten. Men det är fel. Arbetar vi mindre, minskar också vårt välstånd. Det säger Jan Herin, vice VD och chefekonom i SAF. Jan Herin och SAF- ekonomen Bo E Carlsson har beräknat de ekonomiska konsekvenserna av en lagstadgad arbetstidsförkortning. Om arbetstiden minskar med 5 dagar eller 2,5 procent, minskar också BNP med samma andel, dvs drygt 50 miljarder kronor. - Mängden arbetade timmar som går förlorade i ekonomin motsvarar drygt 100.000 heltidsjobb, säger Jan Herin. Det är förvånande och märkligt att de centrala facken vågar ta en så stor risk med medlemmarnas jobb och välstånd. - Vi har inget emot avtalade, frivilliga förkortningar av arbetstiden. Men en lagreglerad arbetstidsförkortning som tar ifrån företagen deras inflytande över verksamheter som de har det slutliga ansvaret för, innebär ett allvarligt brott mot en svensk arbetsmarknadstradition, anser Jan Herin. Ytterligare information: Jan Herin, Bo E Carlsson, tfn 08-762 60 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar