Förvärvsarbetande svenskar ger inget stöd för ytterligare lagreglering av övertiden i ny Sifo-undersökning: Vi vill sjä

Förvärvsarbetande svenskar ger inget stöd för ytterligare lagreglering av övertiden i ny Sifo-undersökning: Vi vill själva bestämma om vårt övertidsarbete! - De fackliga centralorganisationernas förslag till begränsningar i övertidsarbetet saknar stöd hos de förvärvsarbetande svenskarna. En majoritet av de som arbetar vill inte att det sker en minskning av den tillåtna mängden betalt övertidsarbete. Och åtta av tio tycker inte att det är ett bra förslag att övertid över en viss mängd bara skall kunna tas ut i ledighet. Stödet är massivt för att låta frågan om övertidsarbetets ersättning vara en fråga för den anställde och arbetsgivaren att komma överens om. Det säger Karin Ekenger, som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i SAF, i en kommentar till Sifos nya undersökning om övertidsarbete. Sifo har under förra veckan, 23-26 oktober, på SAFs uppdrag ställt två frågor till drygt 650 förvärvsarbetande svenskar om deras syn på övertidsarbete. Frågorna anknyter till de fackliga centralorganisationernas förslag om begränsningar i övertidsarbetet. Den första frågan löd: Tycker du att det i lagen bör ske en minskning av den mängd timmar som du får arbeta betald övertid, eller tycker du inte att det behövs en sådan minskning? 35 procent anser att det bör ske en minskning, 56 procent anser att det inte behövs en minskning. 9 procent vet ej. Den andra frågan löd: Tycker du att det bör finnas en lag som innebär att all övertid över en viss mängd skall tas ut i ledighet, eller tycker du att det bör vara en fråga för dig och din arbetsgivare att komma överens om hur övertiden skall ersättas, i ledighet eller pengar eller på annat sätt? 14 procent anser att det bör finnas en lag som reglerar att övertid över en viss mängd skall tas ut i ledighet. 84 procent anser att det bör vara en fråga för den anställde och arbetsgivaren att komma överens om ersättningen. 3 procent vet ej. - LO-, TCO-, och SACO-medlemmar har helt andra uppfattningar om övertidsarbete än deras centrala ledningar. Att nio av tio (88 procent) TCO-medlemmar inte vill ha en styrning av övertidsuttaget till ledighet borde stämma till eftertanke för alla som nu på politisk väg vill besluta om övertidsarbetet, säger Karin Ekenger. Ytterligare information: Karin Ekenger, tfn 08-762 62 33. OBS! Hela undersökningen finns på http://www.saf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00990/bit0002.pdf

Dokument & länkar