Gott företagsklimat ger fler invandrare jobb

Gott företagsklimat ger fler invandrare jobb - Det finns ett direkt och positivt samband mellan låg arbetslöshet för utländska medborgare och gynnsam näringslivsutveckling. På orter med starkt näringsliv är skillnaderna i arbetslöshet mellan invandrare och infödda svenskar små. Vi behöver nu en helt ny invandrarpolitik som bejakar marknadsmekanismernas förmåga att minska den arbetslöshet och det utanförskap för invandrare som byggts upp under de senaste 25 åren. Det säger Olof Erixon, SAF, som i rapporten "Invandrare som resurs för tillväxt" konstaterar att hög grad av marknadsförsörjning (andel av hushållens inkomster som kommer från löner i privata företag) oftast innebär låg arbetslöshet för utländska medborgare. I september 2000 hade 37 kommuner av 289 en total arbetslöshet för utländska medborgare som låg under riksgenomsnittet för hela befolkningen. Räknar man bort de kommuner som hade mycket få invandrare totalt så återstår 21 kommuner. Av dessa låg 19 kommuner över den genomsnittliga marknadsförsörjningen för Sverige. 17 av kommunerna låg i Stockholms närhet. - Sannolikheten att få ett jobb för en invandrare ökar ju längre tid man vistats i Sverige, om man blivit svensk medborgare, desto bättre svenska man talar och, framför allt, om man har svensk arbetslivserfarenhet. Den nuvarande politiken hindrar emellertid invandrare att komma ut på arbetsmarknaden inom rimlig tid och att lära sig svenska på ett effektivt sätt, säger Olof Erixon. SAF föreslår en rad åtgärder för en ny invandrarpolitik, bl.a: kraftigt höjt grundavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter, som ökar benägenheten att anställa bättre möjligheter till snabb och individanpassad arbetspraktik för invandrare en mer individinriktad utbildning i svenska för invandrare och med individuell "språkpeng" betydligt större möjligheter att invandra om man fått arbete. - En ökad andel invandrare i arbete - som anställda eller företagare - skulle vitalisera såväl arbetslivet som företagandet i landet. Invand- rarföretagare ger ett väsentligt bidrag till den svenska ekonomin och de kan genom sitt entreprenörskap få Sverige att fungera ännu bättre, anser Olof Erixon. Ytterligare information: Olof Erixon, tfn 08-762 61 10. OBS! Rapporten finns på www.saf.se! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar