Hotet om lagstiftad arbetstidsförkortning kvarstår

Report this content

Hotet om lagstiftad arbetstidsförkortning kvarstår - Det är bara att konstatera att även om regeringen nu avstår från att lägga fram ett förslag till lagstiftad arbetstidsförkortning så kvarstår hotet om en politisk reglering av arbetstidsfrågorna. Det hade varit välgörande med ett klart besked att frågorna om arbetstidens längd och förläggning skall fortsätta att vara en avtalsfråga. Det säger SAFs VD Göran Tunhammar i en kommentar till de i dag avslutade arbetstidsförhandlingarna mellan regeringen och stödpartierna. - Jag förutsätter att den utredning som nu aviserats värnar om friheten för de avtalsslutande parterna att träffa överenskommelser utan politiska pekpinnar om innehållet. I förenklingssyfte bör utredningen se över den befintliga ledighetslagstiftningen och vidga möjligheterna att införa årsarbetstid. Ytterligare information: Karin Ekenger, tfn 08-762 62 33. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01430/bit0002.pdf

Dokument & länkar