Inbjudan till pressträff - Invandrare som resurs för tillväxt

Inbjudan till pressträff Invandrare som resurs för tillväxt Från politiskt håll framförs nu tankar om lagstiftning för att med hjälp av olika regler styra invandrarnas närvaro på arbetsmarknaden. Fram till 1968 var invandringen till Sverige i princip fri om man kunde skaffa sig ett arbete. Därefter ströps arbets-kraftsinvandringen successivt. Idag brottas vi med problem som arbetslöshet och utanförskap för invandrare som till stor del härrör från ett politiskt misslyckande. SAF anser att invandrare är en resurs för bättre tillväxt och ökat välstånd. Om invandrarnas initiativkraft och arbetsvilja inte hämmades av inhemska regleringar skulle vi kunna få en starkare ekonomi och ett bättre samhällsklimat. SAF har studerat invandrarnas situation på arbetsmarknaden på ett antal svenska orter. Vi redovisar detta i rapporten "Invandrare som resurs för tillväxt". I rapporten presenterar vi helt ny kunskap om sambandet mellan ett starkt lokalt näringsliv och arbetslöshet för invandrare. Rapporten är en delrapport till SAFs strukturrapport 2001. Vi presenterar rapporten vid en pressträff som vi inbjuder till. Tid: Torsdagen den 26 oktober kl 11.00 Plats: Hovslagargatan 5, rum 8 Medverkande: Olof Erixon, projektledare för frågor om offentlig sektor, Jan Edgren, ansvarig för SAFs strukturrapport, Anita Trogen, ansvarig för integrations- och jämställdhetsfrågor. Välkomna! Kjell Frykhammar Informations- och presschef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01290/bit0002.pdf

Dokument & länkar