Inbjudan till seminarium

Inbjudan till seminarium Ökad kvalitet och lägre kostnader med entreprenader Den 25 oktober möts företagsledare, politiker och upphandlare från kommuner och landsting inom ramen för nätverket "PIST" (Privata företag I Samhällets Tjänst). Syftet bakom detta nätverk är att genom goda företagsexempel visa på hur kommuner och stat i samarbete med privata företag (upphandling, kundval) förbättrar välfärden och får ut mer av skattekronorna. Till konferensen har speciellt inbjudits chief executive Peter Fanning från "4P's", London. Han kommer att redovisa den på initiativ av Storbritanniens regering utvecklade nya samarbetsformen PPP ("Public and Private Partnerships"). Tillsammans med Johan Granehult, Mannheimer Swartling, kommer han också att peka på möjligheterna för en svensk tillämpning. Från Trosa kommun kommer kommunalrådet Daniel Portnoff att samtala med företagaren Per Ingre hur entreprenadlösningar förbättrade ekonomi och kvalitet i den kommunala städ- och måltidsverksamheten. Mats Gerdau från Nacka redovisar sin kommuns arbete med kundval, illustrerat av Anders Hultin, VD för Kunskapsskolan. Konferensen inleds av SAFs VD Göran Tunhammar. Tid: Onsdagen den 25 oktober 09:00 - 13:00. Plats: Piperska Murens konferenslokaler, Scheelegatan 14, Stockholm. Media inbjuds att närvara på konferensen. Mer upplysningar om konferensen fås av Jens Hedström, tel 08 762 6486, Tommy Wahlström 08 762 6479. Anmälan om deltagande görs till Eva von Grünewaldt, eva.von.gruenewaldt@saf.se, tel 08 762 6007, fax 08 762 6055. Välkomna! Kjell Frykhammar Informations- och presschef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar